theconstructo.com
 1.  استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل
  • برخی از بررسی ها، نشان داده انجام این توصیه می تواند 4450 لیتر در ماه صرفه جویی پذیرد.‏
 2.  استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل
  • بعضی از بررسیها نشان می دهد با کاهش یک دقیقه دوش گرفتن  موجب 680 لیتر کاهش  ‏مصرف  در ماه می شود.‏
 3. نصب دوش های خوب و کارا (کم مصرف)
 4. خیساندن ظروف کثیف هنگام شستشو با زگذاشتن آب موقع شستن
  • روش کار بدینگونه است که ظرفشویی را پر از آب کرده و ظرف را داخل آب می گذاریم آن را ‏داخل ظرفشویی پاک کرده سپس عمل آبکشی را انجام می دهیم.
 5. استفاده از یک تشت برای شستشوی میوه ها و سبزیجات
 6. جارو کردن زمین به جای شستن
 7. استفاده از استخر سر پوشیده برای جلوگیری از تبخیر آب
 8. دقت در عدم وجود نشتی از لوله ها و شیر آلات
 9. استفاده از کارواش برای شستشوی ماشین
 10. بستن آب به هنگام مسواک زدن ،وضو گرفتن‏
  • مطالعات نشان می دهد با انجام این کار هر ماه 120لیتر آب صرفه جویی می شود.
 11. شستن لباسهای تیره با آب سرد
 12. عایق یندی لوله های آب گرم و سرد در محیط هایی که تبادل حرارتی زیاد دانرد بطور مثال ‏جایی که لوله با محیط بیرون ارتباط دارد یا روکار باشد.
 13. گرفتن دوش بجای وان ، استفاده از وان به 250 لیتر آب نیاز دارد . در صورتیکه با دوش به ‏‏100 لیتر آب نیاز می باشد.‏
 14. استفاده از وسایل خانگی جدید کم مصرف مانند فلاش تانک ‏توالت،ظرفشویی،لباسشویی،کولر و غیره.‏