theconstructo.com
 1. استفاده از کولرهای کم آب بر
 2. جابجایی کولرها به محل هایی که کمتر در معرض تابش آفتاب باشند
 3. استفاده از سایه بان برای کولرهای آبی
 4. در صورت امکان استفاده از سیستم های سرمایش موضعی به جای سیستم های مرکزی
 5. کنترل مصرف آب برای ظرفشویی و پخت و پز در اداراتی که رستوران دارند و نصب کنتور ‏برای این محل ها
 6. استفاده از گیاهان همخوان با اقلیم برای فضای سبز ادارات
 7. استفاده از کودهای متراکم شده به جای فضولات حیوانی در فضای سبز
 8. انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز در اوایل روز یا شب
 9. استفاده از کودهای گیاهی آلی برای باغچه ها
 10. جلوگیری از نشت شیر آلاتی که امکان جایگزینی آنها با شیرهای کاهنده نیست
 11. استفاده از درفشان (پرلاتور) برای کلیه شیرهای قدیمی
 12. کاهش تعداد دفعات چمن زنی
 13. تنظیم تیغه ماشین زنی در حالت ماکزیمم برای حفظ حد اکثر رطوبت خاک و در نتیجه ‏حداقل نیاز به آبیاری فضای سبز
 14. کنترل سرریز و نشت فلاش تانک ها
 15. کنترل نشت شیر آلات و اتصالات
 16. عدم آبیاری باغچه ها در روزهای بارانی
 17. سعی در پرورش گیاهان مشابه از لحاظ نیاز آبی در کنار باغچه ها زیرا به زمانی یکسان برای ‏آبیاری نیاز دارند.
 18. وجین علف های هرز فضای سبز تا از آب و مواد مغذی استفاده نکنند
 19. خودداری از کاشتن گیاهان تزئینی و نصب فواره هایی که آب را در هوا پخش می کنند.‏
 20. از شست و شوی وسایل نقلیه با آب شرب جلوگیری شود.‏
 21. برای شیرهای معمولی حداقل درفشان نصب گردد.
 22. کلیه لوله ها با توجه به شرایط آب و هوایی عایق کاری گردد تا در تایستان برای رسیدن به ‏آب سرد مقدار زیادی آب هدر داده نشود و در زمستان برای رسیدن به آب گرم
 23. محل قرار گرفتن آب گرمکن در آبدار خانه با محل مصرف حد اقل باشد.( به علت ‏جلوگیری از هدر رفتن آب سرد داخل لوله)‏
 24. از سر دوش های کاهنده برای دوش ها استفاده شود.‏