theconstructo.com

رفع نشتی مخزن آب شرب روستای پیرکندی خوی

تعداد بازدید : 102 - تاریخ خبر : شنبه 3 آبان 1399 - 13:28

آب بندی مخزن آب شرب روستای پیرکندی که چندین سال بخاطر مشکل عدم آببندی، از دیواره ها و کف مخزن  دارای نشتی زیاد بود رفع شد.

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت : آب بندی مخزن آب شرب روستای پیرکندی که چندین سال بخاطر مشکل عدم آب بندی، از دیواره ها و کف مخزن  دارای نشتی زیاد بود رفع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی ، تقی پاشایی گفت : طی سالیان قبل دیواره و کف مخزن پیرکندی دارای نشتی زیاد بود که باعث هدر رفت آب می شد با استفاده از مواد آببندی که به دیواره و کف مخزن پیرکندی زده شد رفع شد..

وی افزود :بعد از انجام آب بندی مخزن  تست اولیه آبگیری مخزن انجام شد که نشتی مشاهده نشد و  در تستهای بعدی که 5 روز بطول انجامید مجددا نشتی مشاهده نشد وعملیات آببندی مخزن با موفقیت انجام شد.

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان